Bul hotel Consulting - Your Consultant in the Hotel Business

Bul hotel Consulting

горещи новини

Bul Hotel Consulting Jsc. Gibraltar 

 на 01/12/2016 въведе в експлоатация  

 4- звездният Mirotel 

 в Новосибирск, Русия

See more: http://www.mirotels.ru/

Нашата Мисия

        Хотелският бизнес е особен вид бизнес инвестиция и се различава коренно от всички други видове инвестиции в недвижими имоти. Хотела дължи своите приходи предимно на ежедневните промени в заетостта, изискването за специализирано управление и интензивност на труда.
        Разбирането и динамиката на хотелски пазари са от решаващо значение за добрата инвестиция и правилните управленски решения. Анализа на пазара и финансова обосновка е може би най-важният аспект при вземане на решения в хотелският секто
р.

        Вашите инвестиции хотелският сектор  не са довели  до очакваните резултати? Може би е време да се направи преглед, да пренастроят ръководни структури, пазарни ниши и ценови политики.

BHC Mystery Shopper отразява нашата специализация и опит в независимият одит и контрол на хотелски комплекси и самостоятелни места за хранене и развлечения. Клиентите ни са доволни, когато избират  услугата BHC Mystery Shopper на Bul Hotel Consulting.

Bul Hotel Consulting e Вашият подходящ консултант в хотелският бизнес.